Ontwikkeling van kinderen

Safe space for Kids in Brussels - Help Child Development

De ontwikkeling van kinderen omvat de biologische, psychologische en emotionele veranderingen die bij mensen optreden tussen de geboorte en het einde van de adolescentie.

De kindertijd is verdeeld in drie levensfasen, namelijk de vroege kinderjaren, de middenkindertijd en de late kinderjaren (pre-adolescentie).
 • Brabbelen – Medeklinkerklinkers geproduceerd door jonge kinderen, zoals “ba ba ba” en “da da da.”
 • Cognitieve ontwikkeling – Hoe kinderen denken, ontdekken en dingen uitzoeken. De ontwikkeling van kennis, vaardigheden, probleemoplossing en disposities die kinderen helpen om over de wereld om hen heen na te denken en deze te begrijpen.
 • Cognitieve mijlpalen – Hoewel elk kind uniek is, ontwikkelen kinderen zich op nauwkeurige, voorspelbare manieren. Dit worden ontwikkelingsmijlpalen genoemd. Cognitieve mijlpalen helpen u te begrijpen hoe uw kind leert, denkt, onderzoekt en dingen uitzoekt.
 • Communicatie en taalontwikkeling – Communicatie en taalontwikkeling gaat over meer dan praten. Het betekent alle verschillende manieren waarop een kind begrijpt en communiceert, waarvan slechts een deel gesproken woorden zijn. Sommige kinderen gebruiken gebarentaal of andere communicatiemiddelen.
 • Communicatie- en taalmijlpalen – Hoewel elk kind uniek is, ontwikkelen kinderen zich op bepaalde, voorspelbare manieren. Dit worden ontwikkelingsmijlpalen genoemd. Communicatie- en taalmijlpalen helpen u te begrijpen hoe uw kind anderen leert begrijpen en ermee kan communiceren.
 • Cruisen – Een bewegingsmethode die door baby’s wordt gebruikt voordat ze beginnen te lopen. Meestal trekken baby’s zichzelf naar een staande positie en nemen ze stappen terwijl ze meubels of andere voorwerpen vasthouden.
 • Ontwikkelingsvertraging – Een ontwikkelingsachterstand beschrijft een kind dat een of meer ontwikkelingsmijlpalen niet binnen een verwachte periode bereikt.
 • Ontwikkelingsdomeinen – Kinderen groeien en ontwikkelen zich snel in de eerste vijf jaar in de vier belangrijkste ontwikkelingsgebieden of domeinen. Deze gebieden zijn motorisch (fysiek), communicatie en taal, cognitief, sociaal en emotioneel.
 • Ontwikkelingsmijlpalen – Hoewel elk kind uniek is, ontwikkelen kinderen zich op specifieke, voorspelbare manieren. Dit worden ontwikkelingsmijlpalen of gewoon mijlpalen genoemd. Ze beschrijven de specifieke vaardigheden die een jong kind op bepaalde leeftijden verwerft in de vier ontwikkelingsgebieden of domeinen: motorisch (fysiek), communicatie en taal, cognitief en sociaal en emotioneel.
 • Ontwikkelingsscreening – Een uitgebreid overzicht van de ontwikkeling van een kind, aangevuld door medische zorgverleners, volksgezondheidsinstanties, Head Start, openbare scholen en andere gekwalificeerde professionals. Vaak maakt ontwikkelingsscreening deel uit van een welzijnsonderzoek en kan worden gedaan met behulp van oudervragenlijsten.
 • Vroegschoolse screening – Een volledig overzicht van de ontwikkeling van een kind, alleen uitgevoerd door schooldistricten, dat mogelijke gezondheids- of ontwikkelingsproblemen identificeert. Het wordt aanbevolen op de leeftijd van drie en is een vereiste voor toegang tot de kleuterschool.
 • Vroege interventie – Een reeks diensten voor in aanmerking komende kinderen en hun gezinnen. Deze diensten kunnen speciale instructie, fysieke/ergotherapie/spraaktherapie, gezinsondersteuning en dienstcoördinatie omvatten.
 • Follow Along-programma – Een screeningprogramma voor de hele staat dat wordt uitgevoerd door lokale volksgezondheidsinstanties. Ouders krijgen vragenlijsten per post over de ontwikkeling van hun kind en krijgen activiteiten die ze thuis met hun kind kunnen doen en tips om een ​​gezonde groei te bevorderen.
 • Interventie voor baby’s en peuters – Een staatsprogramma dat diensten verleent aan kinderen vanaf de leeftijd van twee jaar die vertragingen in hun ontwikkeling ervaren en die voldoen aan de toelatingscriteria van de staat. In aanmerking komende kinderen en hun gezinnen krijgen speciale instructie, lichamelijke/beroeps-/spraaktherapie, gezinsondersteuning en dienstencoördinatie.
 • Motorische ontwikkeling – Motorische ontwikkeling betekent de fysieke groei en versterking van de botten, spieren en het vermogen van een kind om te bewegen en zijn/haar omgeving aan te raken. De motorische ontwikkeling van een kind valt uiteen in twee categorieën: fijn en grof. Fijne motoriek verwijst naar kleine bewegingen in de handen, polsen, vingers, voeten, tenen, lippen en tong. Grove motorische vaardigheden omvatten het ontwikkelen van spieren die baby’s in staat stellen hun hoofd vast te houden, te zitten en te kruipen, en uiteindelijk te lopen, rennen, springen en springen.
 • Motorische mijlpalen – Hoewel elk kind uniek is, ontwikkelen kinderen zich op specifieke, voorspelbare manieren. Dit worden ontwikkelingsmijlpalen genoemd. Motorische of fysieke mijlpalen helpen u te begrijpen hoe uw kind leert spieren te beheersen en zijn of haar lichaam te bewegen.
 • Voorschools speciaal onderwijs – Diensten geleverd door schooldistricten die zijn ontworpen om jonge kinderen met ontwikkelingsachterstand in de leeftijd van drie tot vijf in staat te stellen actieve en succesvolle deelnemers te zijn tijdens de vroege kinderjaren en in de toekomst in verschillende omgevingen. Deze diensten zijn ontworpen om tegemoet te komen aan de behoeften van kleuters die voldoen aan de criteria van het staatsonderwijs voor ontwikkelingsachterstand of handicap en die problemen ondervinden in hun leren en ontwikkeling. Kinderen kunnen in aanmerking komen als ze een significante.

Ga naar de inhoud